Je ziet hier een mooie papegaai maar ...  kijk is heel goed

                                 Kun je lezen wat hier boven staat?


RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR
RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR
RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR
RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR
RRRRRRRRRRBRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR
RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII1IIIIIIII
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
                          Zoek de B                                                             Zoek de 1

 


                                  Als je lang genoeg kijkt naar dit plaatje
                             dan zie je deze man van zijn zijkant.

                                       Zit de gele punt meer naar boven of niet?                                                     Is  A. kleiner dan B. ?


                                Welke kleur pijlen zie je het eerst?

       De groene die naar rechts wijzen of die gele die naar links wijzen?


                        Psychologen zeggen dat als je als eerste de naar rechts wijzende
                        pijlen ziet je meer de rechter hersenhelft gebruikt en vice versa

                           Dit zijn echt vierkante met evenwijdige zijden !

               Kijk gedurende 30 seconden naar het rode puntje op de neus van het meisje.
   Kijk daarna op ‘n wit vlak,( muur of plafond) en tegelijkertijd knipper vlug na elkaar met de ogen.

 


 
9999999999999999999999999999999999
9999999999999999999999999999999999
9999999999999999999999999999999999
9999999999999999999999999999999999
9999999999999999999999999999999999
9999999999999999999999999999999999
9999699999999999999999999999999999
9999999999999999999999999999999999
9999999999999999999999999999999999
9999999999999999999999999999999999
9999999999999999999999999999999999
9999999999999999999999999999999999
                                                    Zoek de 6

 


Zijn de middelste bollen verschillend in grote of toch niet?
                                            Is dit een spiraal?

 MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMNMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
                           Zoek de N
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
OOOOOOOOOOQOOOOOOOOOOOOOOO
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
                           Zoek de Q
     Concentreer je enkele ogenblikken op het zwarte punt. 
    Na een tijdje lijkt het alsof de grijze wolk vermindert
                Kijk een 30-tal seconden geconcentreerd naar de zwarte lamp
              en kijk vervolgens naar een wit blad of witte plek op de muur…  
                                        Je ziet de lamp branden…                                    Hoeveel verschillende kleuren zie je?
                                         Probeer de zwarte punten te tellen !
                     Lopen de zwarte horizontale lijnen parallel met elkaar ?
                                              Tel de poten van deze olifant !                                                     Zie je de 3 gezichten ?                                       Zie je een gezicht of een Eskimo ?                                     Breng je gezicht dichter bij het scherm,
                              terwijl je naar het zwarte punt kijkt…
                                                  Vreemd hé !


 


                                                      Wat zie je hier in ?

 
 
                                  Lees hardop wat er binnen de driehoek staat.                                           Welke twee woorden lees hier je?       TEST VOOR ALZHEIMERS,   Tel iedere ' F ' in de volgende tekst:

FINISHED  FILES ARE THE RESULT
OF YEARS OF  SCIENTIFIC
STUDY COMBINED WITH
THE  EXPERIENCE OF YEARS...                                Welke twee woorden zie je hier ?                                              Nog twee woorden zie je ze ?                     zie je de cirkels? (blijf maar naar het kruisje kijken)Kijk de draaiende  vrouw.
Als je haar rechtsom ziet draaien is dat
een teken dat je linker hersenhelft actief
is.... en Visa Versa.


Als je bijde kanten kan zien is een teken
dat je een IQ van 160 of hoger hebt.

 
                                  Kijk en focus je ogen even naar het middelste kruisje,
                       na een paar seconden zullen de paarse bolletjes langzaam verdwijnen,
                                       en zult u alleen het groene bolletje zien draaien.
                          Het ijkt wel of Pacman bezig is met het op eten van de bolletjes!
                           Kijk 20 sec naar de 4 kleine puntjes in het midden van deze tekening.
                  Kijk hierna naar een muur of gewoon in de lucht, daar is hij weer de zoon van god.

 
        Deze foto kan precies zeggen of je dichtbij  de monitor zit of er een paar meter vanaf.
           Als je het niet gelooft, sta van die luie stoel op en ga een paar meter naar achteren.

                      Dit is echt bizar! Kijk 30 seconde naar de rode neus en daarna naar een muur,
                       knipper wat met je ogen en wat je dan zult zien zal je echt doen verbazen!

                             Als je lang genoeg kijkt dan zie je deze man van zijn zijkant.

                                           De middelste stang,  bestaat die?

 
                                      Hoeveel planken ? 3 of 4

       Hoeveel planken staan hier, 7 of 10 ? tel bovenaan en dan onderaan.

    Test.... je hersenen.... blijf even kijken en je kunt de teksten lezen !

D323 M3D3D3L1NG L44T J3 213N T0T W3LK3 GR0T3 PR35T4T135 0N23 H3R53N5N 1N 5T44T 21JN.
1N H3T 83G1N W45 H3T 23K3R N0G M031L1JK D323 T3K5T T3 L323N,   M44R NU K4N J3 H3T
W44R5CH1JNL1JK 4L W4T 5N3LL3R L323N 20ND3R J3 3CHT 1N T3 5P4NN3N. D4T K0MT D00R H3T
3N0RM3 L33RV3RM0G3N V4N 0N23 H3R53N5. KN4P H3? D323 M3D3D3L1NG M4G J3 K0P13R3N 3N V3RD3R V3R5PR31D3N. GR30TJ3S


“Vlgones een oznrdeeok op een Eglnese uvinretsiet mkaat het neit uit in wlkee vloogdre de ltteers
in een wrood saatn, het einge wat blegnaijrk is dat de eretse en de ltaatse ltteer op de jiutse
patals saatn.De rset van de ltteers mgoen wllikueirg gpletaast wdoren en je knut vrelvogens
gwoeon lzeen wat er saatt.Dit kmot odmat we neit ekle ltteer op zcih lzeen maar het wrood als gheeel”

 
                                                    Vind de drie vrouwen !

                                                 Zoek het kussende stel !

 
                   Alles staat echt gewoon stil  maar je ogen bedriegen je.

 
                   Alles staat echt gewoon stil  maar je ogen bedriegen je.

 
                    Alles staat echt gewoon stil  maar je ogen bedriegen je.

 
                 Alles staat echt gewoon stil  maar je ogen bedriegen je.

 
                   Alles staat echt gewoon stil  maar je ogen bedriegen je.

 
                    Alles staat echt gewoon stil  maar je ogen bedriegen je.

 
 

 
 

Maak een gratis website met Yola